SEO Search Engine Optimization

Co je to a jak to použít pro co nejlepší vyhledatelnost vašich webových stránek

Jedná se o soubor technik a pravidel pro docílení požadované vyhledatelnosti. Vybral jsem několik důležitých praktik, které je celkem jednoduché dodržet a pomohou vám se znatelně posunout v žebříčku vyhledatelnosti. Zaměřím se především na vyhledávač Google, protože upřímně v dnešní době, kdo by používal jiný.

1. Název URL co nejkratší a co nejvýstižnější

Samotný název domény je základem pro hledání. Je-li doména víceslovná je vhodné slova oddělit například pomlčkou. To samé platí i pro podstránky. Pro pohyb na vašem webu tedy používejte úplné textové adresy a ne například indexy.

vhodné domény:

www.okna-dvere-schody.cz

www.okna-dvere-schody.cz/okna/drevena-okna/

nevhodné domény:

www.oknadvereschody.cz

www.okna-dvere-schody.cz/HTMLstranky/5/

2. Názvy souborů

  • Textové soubory HTML, PHP a další by měly být pojmenované podle svého obsahu.

  • Soubory obrázků a jiné mediální soubory pojmenované klíčovým slovem, dle toho, co zobrazují. Viceslovné názvy ideálně oddělit pomlčkou.

3. Prvky HTML

Přehled důležitých částí HTML kódu stránky. Lze je upravit buďto ručně v textovém editoru nebo ve webových správcích jako například WordPress a pod. Pro zobrazení kódu stránky stačí v prohlížeči kliknout pravým tlačítkem na libovolné místo na stránce a zvolit “zobrazit zdroj stránky” (resp. View page source).


Zajímají nás především tyto části kódu:

tag <title>

Nejdůležitější prvek pro vyhledávače, který musí výstižně popisovat obsah dané stránky. Nevystihuje-li obsah, je stránce snížen rank vyhledávání. Jedná se o text zobrazený při vyhledání stránky. Maximální délka je 64 znaků, více se již například u Googlu nezobrazuje.


U podstránek je dobrým zvykem uvádět titulek ve formátu

[klíčové slovo 1] | [název firmy, osoby, značky]

případně

[klíčové slovo 1] - [klíčové slovo 2] | [název firmy, osoby, značky]


vhodné titulky hlavní stránky:

SpaceX

MALL.CZ

Truhlářství M&M Hradec Králové

Leonardo DiCaprio

vhodné titulky podstránek:

Mars | SpaceX

Hračky | MALL.CZ

Okna - špaletová okna | Truhlářství M&M

Films | Leonardo DiCaprio

head tagy <h1>, <h2> .. <h6>

Tvoří nadpisy a tedy hlavní klíčová slova obsahu stránky. Text v H1 má větší důležitost a měl by mít větší podobnost k hlavnímu obsahu stránky než text v H2 atd.

tagy textové modifikace <strong>, <em>, <b>… (tedy písmo tučné, kurzíva atd.)

Další výrazná klíčová slova obsahu stránky. Důležitá je kombinace obecných termínů (např. truhlářství, okna) a konkrétních termínů (eurookna s dvojsklem, Příbram atd.). Vyhledávač musí mít možnost identifikovat téma vaší stránky (obecnost) a poté přiřadit vaši stránku ke konkrétnímu dotazu návštěvníka (konkrétnost).

Obecně tedy platí čím více daný text vystupuje ze stránky (velký font, kontrastní barva, v horní části stránky atd) tím je daný text více důležitý pro vyhledávač. Tyto texty by měly být relevantní k celkovému obsahu stránky.

obrázkový atribut alt (<img src="auto.jpg" alt="červené audi na dálnici" />)

U obrázků tvoří alternativní popis obrázku. Pomáhá tvořit obsah stránky, zdůraznit konkrétní klíčová slova a zvýšit tedy její vyhledatelnost. Umožňuje lepší vyhledatelnost v aplikaci Google obrázky a tedy zviditelnění stránky z tohoto zdroje.

<meta name=“description” content=“text”>

Další možnost zdůraznění obsahu stránky pomocí popisu. Nutnost toho, aby popis odpovídal obsahu. Není hlavní vyhledávací prvek, pouze podpůrný. Jedná se o text zobrazený ve výsledku vyhledávání pod titulkem. Maximální délka je 160 znaků.


obrázek: Porovnání HTML kódu stránky a výsledek vyhledávání stránky na Googlu

<meta name=“keywords” content=“okno, dveře, truhlářství, Hradec Králové”>

Dříve důležitý prvek pro vyhledávání, ve kterém definujete klíčová slova obsahu celé stránky. Dnes již ve většině vyhledávačích nepoužívaný kvůli jednoduchému zneužívání.

4. nepoužívat skryté či neviditelné texty

Texty v barvě pozadí či překryté obrázkem jsou vyhledávačem vyhodnocené jako nevhodné pro návštěvníka a sníží vám tak rank vyhledatelnosti.

5. používání duplicit s mírou

Nevyplácí se vynucovat klíčová slova stránky jejich přehnaným opakováním. Vhodnější je správně zvolit H1..H6 nadpisy a poté s mírou zakomponovat daná klíčová slova do textu. Přehnaným opakováním slov vám Google sníží rank vyhledatelnosti.

6. responzivní design stránek

Webové stránky se musí přehledně zobrazit na libovolném zařízení. Responzivní design vám zajistí, že se vzhled stránek přizpůsobí velikosti mobilu, tabletu atd. Google kontroluje zda jsou stránky vhodné pro různá zařízení. Nevyhovující stránky mají horší rank.

7. omezení reklam a nevhodného obsahu

Vyhledávač filtruje vše, co by jeho potenciální návštěvník nechtěl vidět. Proto horší rank vyhledatelnosti mají stránky s reklamou či jiným nevhodným obsahem.


Vybral jsem několik technik, které se dají celkem snadno dodržet a upravit. Ve vyhledatelnosti samozřejmě hraje roli celá řada dalších a neméně důležitých věcí jako je počet odkazů z ostatních stránek na vaši stránku, velikost a provázanost vašeho webu, rostoucí míra návštěvnosti, propojení se sociálními sítěmi a další. Na závěr je nutno říci, že hlavní složkou vyhledatelnosti je originalita. Snažíte-li se tedy prosadit obsah, ke kterému existuje tisíce konkurentů, nezbývá než se posunout do komerční sféry a zvýšení vyhledatelnosti si zkrátka zaplatit.

Doporučené SEO nástroje

Všechny úpravy můžete provést v jakémkoli textovém editoru. Stačí otevřít vaši html stránku a do správných tagů napsat váš title, description atd.

Wordpress

Pro tohoto webového správce existuje řada pluginů, které vám úpravu výše zmíněných údajů velice zjednoduší. Doporučuji například plugin All in one SEO pack , který i v bezplatné verzi zajistí vše potřebné.