Generátor nářezového plánu

Aplikace pro tvorbu nářezového plánu hranolů (funkční prototyp)

Cílem aplikace je zautomatizovat tvorbu nářezových plánů pro hranoly, snížit spotřebu odřezového materiálu, a tedy minimalizovat počet nakoupených řezných hranolů.

V případě zájmu o tuto aplikaci či vyvinutí podobné pro vaše účely mne prosím kontaktujte na email janpancir@seznam.cz

Popis

Při tvorbě nářezového plánu hranolů, jde o to, nalézt minimální počet řezných hranolů k nakoupení takových, že z ních bude možné nařezat všechny potřebné menší hranoly pro následné zpracování. Typicky tedy nakoupíme N hranolů stejné délky a chceme nařezat spoustou menších hranolů různých délek.

Prototyp aplikace pro truhlářské účely (obr. níže) umožňuje pro seznam hranolů různých délek s daným označením vygenerovat nářezový plán, který minimalizuje počet potřebných řezných hranolů o zadané délce.

Nářezový plán

Výstupem aplikace je nářezový plán v souboru formátu HTML, který lze následně exportovat do formátu PDF. Obrázek níže je ukázkový nářezový plán. Každý řádek představuje jeden druh řezání zakoupeného řezného hranolu. Uživatel hned vidí kolik řezů daného typu bude třeba provést (první sloupec), následuje vizualizace jednotlivých získaných hranolů z tohoto řezu, poslední sloupec určitě přebytek (délku odřezku) na tomto typu řezání.

Vzhled nářezového plánu lze samozřejmě přizpůsobit konkrétnímu účelu včetně doplnění o dodatečné informace vhodné k pohodlné práci.