Turistický plánovač

Diplomová práce na FEL ČVUT 2020

obor Umělá inteligence

AUTOMATICKÉ PLÁNOVÁNÍ VÝLETŮ POŽADOVANÉ DÉLKY

EN: Automated planning of tourist trips with a desired length
→ text práce v PDF

Shrnutí práce

Ve své práci se zabývám návrhem systému pro automatizované doporučování turistických výletů. Pro zadanou počáteční a cílovou destinaci výletu a očekávanou délku výletu v hodinách systém uživateli nabídne seznam těch nejzajímavějších výletů pro tyto zadané podmínky. Dále systém umožnuje, aby uživatel manuálně upravil preference pro konkrétní zajímavá místa a přizpůsobil tak výlet konkrétním požadavkům.

Plánovací systém lze použít na libovolnou destinaci na světa s použitím mapové databáze Open Stree Maps.