PROJEKTY

Dokončené či rozpracované projekty a aplikace

Automatizovaný plánovač turistických výletů

Moje diplomová práce na FEL ČVUT oboru umělá inteligence. Cílem práce bylo vytvořit systém na doporučování turistických výletů. Navržený systém nalezne pro zadanou startovní a cílovou destinaci a očekávanou délku výletu nejzajímavější turistické trasy. Více informací ->

Optimalizace předzpracování dat

Moje bakalářská práce na FIT ČVUT oboru znalostního inženýrství. Cílem bylo navrhnout postup, jak efektivně určit pořadí a parametry metod pro předzpracování dat, aby při následném naučení data miningového modelu došlo k co nejlěpší možné úspěšné klasifikaci. Pro navržený postup poté vytvořit desktopovou aplikaci. Více informací ->

Generátor nářezových plánů

Aplikace jejíž cílem je zautomatizovat tvorbu nářezových plánů pro hranoly, snížit spotřebu odřezového materiálu, a tedy minimalizovat počet nakoupených řezných hranolů. Více informací ->

Geometrické výpočty

Aplikace pro Android

Pomocník pro výpočet objemů, povrchů, stran, úhlů nejrůznějších geometrických útvarů. Vytvořena jako maturitní práce v roce 2015. Aplikace se již dále nerozvíjí.

Aplikace již stažena z obchodu Google Play, v případě zájmu mne kontaktujte.

Sudoku generátor pro zrakově postižené

Aplikace pro Desktop

Chcete si Vy nebo Vaši blízcí zahrát sudoku, ale čísla jsou příliš maličká a brýle nestačí pomoci? Tento speciální generátor her sudoku tvoří velká sudoku na celou stránku, která je možné vytisknout na libovolně velký papír. Více informací ->